Over: evendit.nl en disclaimer
Auteursrecht * Privacy en cookies
Door het gebruik van deze site ga je akkoord met cookies
feb 242016
 

De ene blokfluit is de andere niet. Dat heeft deels te maken met het merk en type fluit. Welke grepen voor het tweede octaaf klinken het beste op jouw blokfluit? Probeer de verschillende mogelijkheden uit. Je merkt, vooral als je snelle muziek speelt, dat als je van een bepaalde noot naar een andere noot gaat, het soms duidelijk gemakkelijker is een alternatieve of hulpgreep te pakken dan de standaardgreep. Soms krijg je met een van de alternatieve grepen een zuiverder toon dan met een voor jouw fluit bedoelde greep.

Hoe speel je de hogere tonen? Hoe zit het met de sopraanblokfluit, de altblokfluit, de tenorblokfluit en de basblokfluit? En welke vingergrepen gebruik je voor de sopraninoblokfluit of de miniversie daarvan, de garklein?

Ben je op zoek naar de vingergrepen voor de lagere noten? Zie dan het artikel over de vingergrepen voor het eerste octaaf van de blokfluit.

Grepentabel voor het tweede octaaf van de blokfluit

Sopraanblokfluit
Tenorblokfluit
Greep Altblokfluit
Basblokfluit
C

Fa

greep voor C2 op de sopraanblokfluit en G2 op de altblokfluit

Standaard-
greep

C2 alternatief

Hulp- greep

Eïs

F

C# / Cis
Db / Des
Cis-greep, 2e octaaf sopraanblokfluit F# / Fis
Gb / Ges
D
So / Sol
D2-greep voor de sopraanblokfluit en G2-greep voor de altblokfluit G
D# / Dis
Eb / Es
 Dis2-greep voor de sopraanblokfluit en Gis2-greep voor de altblokfluit G# / Gis
Ab / As
E
La
Fb / Fes
 E2-greep voor de sopraanblokfluit A
Eïs
F
Ti
F2-greep voor de sopraanblokfluitF2-greep voor sopraanblokfluiten met dubbele boring

De linkergreep klinkt goed op blokfluiten met enkele boring
De rechtergreep is bedoeld voor blokfluiten met dubbele boring.

A# / Aïs
Bb / Bes
F# / Fis
(lage) Ti
Gb / Ges
 Fis2-enkele-boringFis2-dubbele boringDe linkergreep is bedoeld voor blokfluiten met enkele boring. De rechtergreep is bedoeld voor blokfluiten met een dubbele boring B

Cb / Ces

G
Do

G2-greep voor de sopraanblokfluit, C2-greep voor de altblokfluit

Standaard- greep

C
G# / Gis
Ab / As

Gis2-greep voor de sopraanblokfluit

Standaard- greep

C# / Cis
Db / Des
A
Re

A2-greep voor de sopraanblokfluit

Standaard- greep

D
A# / Aïs
Bb / Bes

Aïs-greep voor het tweede octaaf van de sopraanblokfluit

Standaard- greep

D# / Dis
Eb / Es
B
Mi
Cb / Ces

B2-greep voor de sopraanblokfluit

Standaard- greep

E
C
Fa

C3-greep voor de sopraanblokfluit of F3- voor de altblokfluit

Standaard- greep

F

Tweede octaaf sopraanblokfluit of tenorblokfluit

De naam van elke noot wordt weergegeven onder de betreffende noot: C, D, E, F, G, A of B. Deze naamsaanduiding vind je terug in de linkerkolom van de bovenstaande tabel onder het kopje sopraanblokfluit of tenorblokfluit. Natuurlijk kun je op de blokfluit ook alle tussenliggende tonen spelen, dus na de C komt de Cis, na de D komt de Dis enzovoort, net als op de piano.

De grepen in bovenstaande tabel zijn in beginsel ook geschikt voor de grootbasblokfluit en de garklein (ook wel kleine sopraninoblokfluit genoemd). Alleen voor de sopraanblokfluit vind je een achtje boven de sleutel. Dat betekent dat de muziek een octaaf hoger klinkt dan genoteerd. Voor de grootbasblokfluit vind je een achtje onder de sleutel.

Tweede octaaf sopraanblokfluit genoteerd in muziekschrift

Tweede octaaf voor altblokfluit of sopranino

De naam van elke noot wordt weergegeven onder die noot: F, G, A, Bes, C, D, E of F. Deze naamsaanduiding vind je terug in de rechterkolom van de bovenstaande tabel onder het kopje altblokfluit of basblokfluit. Deze grepen zijn in beginsel ook geschikt voor de sopraninoblokfluit.

tweede octaaf altblokfluit in muziekschrift met vermelding de namen van de noten

Tweede octaaf altblokfluit

Tweede octaaf voor de basblokfluit

De basblokfluit klinkt een heel octaaf lager dan de altblokfluit. Veel speciaal voor de basblokfluit gearrangeerde of gecomponeerde muziek staat genoteerd in de F-sleutel, ook wel bassleutel genoemd.

Het lezen van die bassleutel is theoretisch heel simpel. Doe net alsof er geen F- maar een G-sleutel aan het begin van het systeem staat en denk elke noot een terts hoger dan genoteerd staat.

2e octaaf basblokfluit weergegeven in muziekschrift

Tweede octaaf basblokfluit

Bijvoorbeeld: zie je op een in de F-sleutel genoteerd muziekstuk een noot die in een stuk voor de G-sleutel de noot A zou voorstellen, dan denk je deze noot een terts hoger en dat weet je dat de noot C wordt bedoeld. Voor jouw gemak vind je hierboven de naamgeving van de noten van het tweede octaaf voor de basblokfluit.

Overigens, soms tref je bladmuziek die genoteerd staat in de G-sleutel met een acht onderaan die sleutel. Die acht onderaan betekent dat de noot een octaaf lager klinkt dan genoteerd staat. Het voordeel van die schrijfwijze is dat je als blokfluiter niet speciaal de F-sleutel hoeft te leren lezen.

Soms kom je in een blokfluitensemble de sopraninoblokfluit tegen. Deze F-blokfluit klinkt een octaaf hoger dan genoteerd staat. Voor het spelen op de sopranino kun je de vingergrepen voor de altblokfluit gebruiken.

Duimtechniek voor het overblazen op de blokfluit

Het spelen van noten waarbij niet het gehele, maar slechts een deel van het duimgat wordt bedekt, is vaak erg lastig voor beginners.
Op de grepentabel zie je dat de helft van het duimgat wordt bedekt. Dat is een oversimplificatie. In werkelijkheid bedek je, afhankelijk van de hoogte van de noot, zo’n 2/3 tot 3/4 van het duimgat. De meeste mensen moeten flink wat oefenen op deze hogere noten voordat die allemaal goed klinken.

Dossier blokfluit

Dit artikel maakt deel uit van het dossier blokfluit. Via dit dossier vind je een overzicht van alle artikelen die op deze onderwerpen betrekking hebben.

Een eerdere versie van dit artikel werd op 5 juni 2012 door de auteur, Manon Troppo, gepubliceerd op Infonu.nl onder de titel: Grepentabel voor de blokfluit: het tweede octaaf.

Bronnen

  • Voor bovenstaande grepentabel is onder meer gebruik gemaakt van diverse grepentabellen bij Adler-, Aura en Mollenhauer-blokfluiten, evenals van diverse grepentabellen op het internet, in het bijzonder, de Woodwind Fingering Guide: Recorder Fingering Charts op http://www.wfg.woodwind.org/recorder/index.html
  • Voor het maken van de grepentabel is gebruik gemaakt van de sjablonen op de site van Bret Pimentel op: http://bretpimentel.com/