Categorieën
Liedjes en songs schrijven

Tips voor het schrijven van Engelse songs

Misschien ben jij een van die Nederlanders die er heilig van overtuigd zijn dat ze zich beter kunnen uitdrukken in het Engels dan in het Nederlands. Objectief gezien is het de vraag of dat juist is, maar kies je voor het schrijven van liedjes of ballades in de Engelse taal, dan vind je hieronder een aantal praktische tips die je kunnen helpen bij je songwriting.

Een uitgebreid woordenboek Engels voor de juiste termen

Afbeelding van zingende coyote
Wat is er mooier dan het zingen van je eigen lied?

De betere woordenboeken Engels bevatten voorbeeldzinnen, zodat je een beter beeld krijgt van het soort situaties waarin een bepaalde term wordt gebruikt.

Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een uitgebreid woordenboek Nederlands-Engels, bijvoorbeeld Van Dale’s Groot Woordenboek Nederlands-Engels of voor een Engels-Engels woordenboek voor non-native speakers, bijvoorbeeld  Oxford Advanced Dictionary of English of  Collins Cobuild Advanced Dictionary of English.

Woordenboeken helpen je ook vaak aan synoniemen of bijna-synoniemen. Het handige van deze woorden met dezelfde of soortgelijke betekenis is dat ze je keuzemogelijkheden en daarmee het aantal rijmmogelijkheden vergroten of dat ze het mogelijk maken een term te gebruiken die bijvoorbeeld qua klankbeeld, metrum of ritme beter in je lied past.

Engelstalige rijmwoordenboeken

Sommige mensen maken graag gebruik van thesauri voor inspiratie voor het vinden van de juiste termen. Je kunt gebruik maken van een papieren of van een handige digitale. thesaurus

Handige Engelstalige online rijmwoordenboeken

Twee uitgebreide en gratis internetbronnen zijn:

  • Word by letter
  • Rhymezone

Bijna onmisbaar is de site: Word by letter.  Je kunt zoeken op Engelse woorden die eindigen op bepaalde letters. Op deze manier kun je relatief eenvoudig passend eindrijm vinden. Ook kun je erin zoeken op http://www.wordbyletter.com/prefixes_list.php naar Engelse woorden die beginnen op bepaalde letters. Op deze manier kun je op een gemakkelijke manier passend beginrijm vinden.

Een andere handige site is Rhymezone. In dit rijmwoordenboek vind je niet alleen rijmwoorden bijvoorbeeld ook synoniemen en definities.  Bijzonder is dat je naast volrijm (‘perfect rhyme’),  ook kunt kiezen kiezen voor onzuiver rijm (‘imperfect rijm’).

Een combinatiewoordenboek voor het vinden van de juiste constructies

Als Engels niet je moedertaal is, is de kans reëel dat je woorden naast elkaar gebruikt die een native speaker nooit op naast elkaar zou gebruiken. Om dit probleem zoveel mogelijk te voorkomen, kun je gebruik maken van een zogenaamd combinatiewoordenboek. Daarin vind je onder meer vaste verbindingen tussen bepaalde woorden. Denk aan vaste combinaties van bijvoeglijke naamwoorden en zelfstandige naamwoorden of tussen zelfstandige naamwoorden en werkwoorden.

Om een voorbeeld te geven (ontleend aan Oxford Collocations dictionary for students of English). Engelstaligen zouden telkens kiezen voor de vaste combinaties ‘strong wind’ en ‘heavy rain’, maar nooit voor combinaties als  ‘heavy wind’ en ‘strong rain’. De meeste mensen zullen begrijpen wat je bedoelt als je  dergelijke ‘on-Engelse’ combinaties gebruikt, maar het is geen normaal en natuurlijk Engels en je loopt het risico dat mensen je kreupele Engels zullen bekritiseren.

Combinatiewoordenboeken zijn naslagwerken die je uitstekende  diensten kunnen bewijzen als je je Engelse teksten op een hoger niveau wilt brengen.

Een bekende combinatiewoordenboek dat je bijvoorbeeld via bol.com kunt aanschaffen, is: Oxford Collocations dictionary for students of English; uitgegeven door Oxford University Press

Er zijn nog veel meer dergelijke boeken over gebruikelijke woordcombinaties, bijvoorbeeld boeken met English collocations

Woordenboeken met Engelstalige spreekwoorden en gezegden

Er  bestaan diverse Engelstalige woordenboeken met spreekwoorden en gezegden.

Je kunt je bij het schrijven van de tekst van je lied laten inspireren door dergelijke doorgaans kleurrijke en tot de verbeelding sprekende uitdrukkingen. Overigens, een min of meer letterlijke vertaling van een dergelijke uitdrukking levert in de Nederlandse taal vaak een unieke beeldspraak op.
Bij onder meer bol.com vind je een  aantal boeken met Engelse spreekwoorden en Engels idioom.

Als je je kennis van het Engels wilt opfrissen of verbeteren

Als je je praktische kennis van het Engels wilt vergroten zonder te moeten studeren op droge grammatica of vocabulaire, kun je denken aan boeken op het gebied van English Usage

Wil je je Engels op een systematische manier aanpakken, dan is wellicht een cursus Engels voor jou geschikt. Denk dan bijvoorbeeld aan schriftelijke en online taalcursussen zoals die van de LOI, NHA of het NTI.

Zet de puntjes op de i

Hoe goed je Engels ook is, de kans blijft groot dat native speakers er direct fouten of ongebruikelijke constructies in zien. Als je professioneel wilt overkomen, doe je er goed aan samen met een native speaker naar je Engelse tekst te kijken.

MOOC-cursus Songwriting

Als je Engels goed genoeg is om er liedjes in te schrijven, is het volgen van de online-cursus Songwriting een echte aanrader. In deze Engelstalige cursus van zes weken lang leg je een stevige basis voor verdere ontwikkeling op het gebied van het schrijven van liedjes.

Schriftelijk of online gitaar, piano of keyboard leren spelen

Je eigen liedjes maken wordt nog boeiender als je jezelf tijdens het zingen kunt begeleiden op gitaar of keyboard. Wist je al dat je bij de bekende cursusinstituten zoals de LOI, de NHA en de NTI  Nederlandstalige schriftelijke en online cursussen gitaar, piano of keyboard en zelfs zang kunt volgen?

Dossier Songwriting

Dit artikel maakt deel uit van het dossier Songwriting. Andere artikelen die deel uit maken van dit dossier zijn bijvoorbeeld Songwriting: wat heb je minimaal nodig voor het begin? en de MOOC-cursus Songwriting (review).

Categorieën
Liedjes en songs schrijven Zang

Songwriting: wat heb je minimaal nodig voor het begin?

Songwriting is een hobby waarvoor je in wezen maar weinig nodig hebt. Als je zin hebt om liederen of ballades te maken, kom je met een recordertje (eventueel de recordfunctie op je smartphone, tablet of laptop) of simpelweg met pen en paper al een heel eind.

Natuurlijk kun je voor songwriting gebruik maken van allerlei hulpmiddelen, zoals een muziekinstrument om jezelf op te begeleiden, een professionele sequencer of een professionele microfoon. Maar als je met het maken van liedjes wilt beginnen, heb je die (nog) niet echt nodig.

Natuurlijk is het ook handig als je noten kunt lezen of, beter nog, als je al een en ander van muziektheorie weet, maar echt noodzakelijk is dat allemaal niet. De mens is een muzikaal wezen dat al duizenden jaren zingt, lang voordat het schrift zelfs maar was uitgevonden.

Afbeelding van zingende coyote die uit volle borst het resultaat van zijn songwriting laat horen
Wat is er mooier dan het zingen van je eigen, zelf gemaakte lied?

Van idee naar lied: begin met het vastleggen van een ingeving

Misschien weet je al waarover je een lied wilt schrijven. Of heb je al een of meer fragmenten van de tekst van je lied en/of flarden melodie in je hoofd.

Op het moment waarop je begint een en ander vast te leggen, schep je een basis waarop je verder kunt bouwen. Ook al heb je nog zo’n fabelachtig geheugen, feit is dat de kans groot is dat als je een unieke ingeving enkele uren later wilt vastleggen, deze op raadselachtige wijze lijkt te zijn verdampt of in het beste geval net niet helemaal meer goed herinnerd kan worden. Songwriting is een activiteit die als het ware ongemerkt doorloopt, ook als je er niet bewust mee bezig bent.

Daarom is het handig om altijd een klein boekje en een pennetje in je tas of binnenzak bij je te hebben. Of op je nachtkastje te hebben liggen. Daarin kun je een lijstje onderwerpen voor een lied vastleggen of flarden tekst en eventueel zelfs een flard van de melodie (al dan niet via notenschrift of een soort eigen notatiesysteem).

Natuurlijk kun je je songwriting-ideeën ook op een smartphone vastleggen, al loop je daarmee het risico dat je je laat afleiden door mails of actualiteiten. Kies voor wat jij voor jouw situatie het handigst vindt.

Over de manieren waarop je je ideeën kunt vastleggen, lees je later meer in een van de volgende artikelen. Later kun je dan een en ander verwerken op muziekpapier of TAB-papier(bijvoorbeeld te downloaden via de Popschool Maastricht of met een muzieknotatieprogramma zoals Finale, Harmony Assistant of het kosteloze MuseScore. Ook daarover lees je later meer in een van de volgende artikelen.

Hoe kom je aan een geschikte begeleiding voor je lied?

Als je al een muziekinstrument bespeelt

Als je al gitaar, keyboard, piano of (kleine) harp speelt, kun je relatief gemakkelijk je eerste begeleidingspartij bij je lied of ballade maken. Verreweg de meeste liedjes kun je met drie eenvoudige akkoorden begeleiden (volgens de zogenaamde I-IV-V-regel). En als je al wat verder bent gevorderd op je muziekinstrument, kun je zelf een boeiende begeleiding leren maken.

Speel je al wel een muziekinstrument, maar zie je geen kans om te zingen terwijl je jezelf begeleidt, dan kun je de begeleiding bijvoorbeeld eerst opnemen met een gratis software programma zoals Audacity en vervolgens je lied te zingen, terwijl je je eigen begeleiding afspeelt. Het is zelfs mogelijk om op die manier een opname te krijgen waarop zowel jouw zang als de begeleiding te horen is. Je kunt opnames maken met Audacity met behulp van een kwalitatief goede microfoon, maar als je net begint met songwriting, kun je prima uit de voeten met de ingebouwde microfoon van je laptop.

Als je nog geen muziekinstrument bespeelt

Speel je op dit moment nog geen muziekinstrument, dan kun je een van de gratis, royalty-vrije muziekloops van het internet downloaden en die gebruiken voor je begeleiding. Zo’n loop is in feite een geluidsfragment van enkele maten dat oneindig wordt herhaald.

Als je alleen voor jezelf muziek maakt, kun je overwegen om gebruik te maken van karaoke backing tracks. Het nadeel ervan is dat op een dergelijke begeleiding auteursrecht berust, dus je kunt je lied dan niet zomaar op Youtube zetten of voor publiek uitvoeren.

Aan de slag met liedschrijven

Als je al een idee hebt waarover je een lied of ballade wilt schrijven en misschien al een en ander daarover in je opschrijfboekje of smartphone hebt genoteerd, kun je daadwerkelijk met songwriting aan de slag.

Een rustige plek om je lied te componeren

Wat je daarvoor echt nodig hebt, is een zo stil mogelijke plek om te werken, Ergens waar je doorgaans niet door huisgenoten of je telefoon of iets anders wordt gestoord. Kies hiervoor een tijd waarop je niet onder tijdsdruk staat en er geen druk op de ketel is. Zet geen achtergrondmuziek aan, want dat leidt sterk af van je creatieve proces. Stilte is hier je beste vriend.

Laat je inspiratie komen en leg die weer vast in je opschrijfboekje. Als je je smartphone hiervoor gebruikt, zet dan even je internetverbinding uit, zodat je niet door binnenkomende mails en dergelijke wordt afgeleid.

Als je een muziekinstrument speelt, kom je misschien het beste in de juiste stemming door eerst wat akkoorden erop te tokkelen en daarbij iets te neuriën of onzin lettergrepen te zingen. Er bestaan ook technieken om systematisch vanuit enkele trefwoorden aan een lied te gaan werken. Pat Pattison heeft bijvoorbeeld een praktische methode ontwikkeld met behulp van een zogenaamde ‘development engine’ en een ‘worksheet’ voor het rijmschema te komen tot een liedtekst. Hij heeft een aantal boeken geschreven over songwriting die je bijvoorbeeld kunt kopen via bol.com of amazon.

Hoe lang doe je over het schrijven van een song?

Er zijn songwriters die een een lied binnen enkele uren weten te schrijven. Andere liedschrijvers doen er weken en weken over en maken telkens nieuwe versies, vaak terwijl ze intussen ook aan andere liederen schrijven.

Waarschijnlijk wil je af en toe enkele woorden of hele zinnen veranderen. Terwijl je een lied af en toe even laat ‘rusten’, krijg je soms nieuwe inspiratie om je werk nog beter te maken.

De kunst is om te weten wanneer een lied definitief ‘af’ is. Dat is het moment waarop sprake is van zogenaamde prosodie, alle elementen van het lied zoals melodie, ritme, begeleiding en tekst zijn dan optimaal op elkaar afgestemd.

Werk niet te lang door aan een lied, want dan loop je het risico dat het zijn spontane frisheid verliest. Dat risico kun je voorkomen door al je eerdere conceptversies van je werk te bewaren. Je kunt dan altijd nog teruggaan naar de versie die je achteraf gezien, de beste vindt.

Songwriting is een activiteit waarin je door geregeld nieuwe liederen of ballades te maken, steeds beter wordt.

Schriftelijk of online gitaar of keyboard leren spelen

De bekende cursusinstituten voor afstandsonderwijs bieden Nederlandstalige schriftelijke en online cursussen gitaar, piano of keyboard leren spelen. Je kunt ook via afstandsonderwijs een cursus zingen volgen.

Dossier Songwriting

Dit artikel maakt deel uit van het dossier Songwriting. Andere artikelen die tot dit dossier behoren, zijn onder meer Online MOOC-cursus songs en liedjes schrijven (bespreking) en Tips voor het schrijven van Engelse songs.

Categorieën
Liedjes en songs schrijven Online muziekcursussen

Online MOOC-cursus songs en liedjes schrijven (bespreking)

Wil je je eigen songs leren schrijven? Wat komt er kijken bij het maken van je eigen liedteksten? Heb je al eens over gedacht aan een cursus op dat gebied? Bijvoorbeeld een (Engelstalige) online cursus Songwriting van het Berklee College of Music volgens het revolutionaire MOOC-concept? In 2013 gaat deze cursus voor het eerst van start als (gratis) Massive Open Online Course.

Je eigen liedjes leren schrijven

Afbeelding van zingende coyote
Wat is er mooier dan het zingen van je eigen lied?

Hoe leer je op een aantrekkelijke manier je eigen liedjes schrijven? Sommige songschrijvers zijn echte autodidacten. Anderen hebben hun inzichten en vaardigheden vooral te danken aan het volgen van een cursus of workshop liedschrijven op bijvoorbeeld de plaatselijke muziekschool.

Als je op zoek bent naar het soort informatie dat je voor het schrijven van je eigen songs nodig hebt, is een door een professionele muziekdocent gegeven cursus ideaal. Je wordt dan niet alleen gestimuleerd door de andere cursisten, maar krijgt ook van hen, en niet te vergeten van je muziekdocent, waardevolle feedback.

Naar de muziekschool, een gewone online cursus of een MOOC-cursus?

Als je niet in de gelegenheid bent om fysiek naar een muziekschool te gaan, is het volgen van een online cursus  misschien iets voor jou. Als je beschikt over een goede beheersing van de Engelse taal is de MOOC-cursus Songwriting onder leiding van de Amerikaanse muziekdocent en bekende songwriter Pat Pattison (die verbonden is aan het vooraanstaande Berklee College of Music) mogelijk een aantrekkelijk alternatief. Er zijn aan deelname aan deze online cursus géén kosten verbonden.

Bedenk wel dat het gezien het massale karakter van deze cursus niet mogelijk is dat je feedback van de docent op je werk krijgt. Maar je krijgt wel veel praktische informatie over het liedschrijven plus feedback van je medecursisten. Wil je wel persoonlijke feedback van de docent, dan kun je kiezen voor een van de reguliere, dus betaalde online cursussen over het schrijven van songs. Natuurlijk kun je ook na het volgen van de MOOC-cursus Songwriting daarna een van de reguliere online vervolgcursussen liedschrijven gaan volgen.

Online cursus Songwriting van Pat Pattison

Ben je op zoek naar een efficiënte en effectieve manier om liedjes te schrijven waarin je uitdrukking geeft aan jouw gevoelens en emoties? In deze Engelstalige cursus krijg je een aantal instrumenten aangereikt die samenhangen met de muzikale prosodie, dat wil zeggen, het op elkaar afstemmen van liedtekst en melodie voor een optimaal effect van jouw song.

Inhoud van de cursus Songwriting

Het op muziekgebied wereldberoemde Berklee College of Music biedt de cursus Songwriting aan via Coursera, een van de drie grote organisaties voor MOOC-cursussen.

Deze inleidende cursus over het zelf schrijven van je eigen songs duurt zes weken en staat onder leiding van de internationaal befaamde Pat Pattison.
De omschrijving van de cursus begint met enkele poëtische zinnen. In het Nederlands luiden die, vrij vertaald als volgt.

‘Ergens in jou schuilt een songwriter. Deze gluurt om de hoek en vraagt zich af of het veilig is om tevoorschijn te komen. Nu is het moment. Deze cursus is een uitnodiging aan de songwriter in jou om het zonlicht te begroeten. Je hoeft alleen maar ‘ja’ te zeggen. En dan beklim je die winderige heuvel en geniet van het uitzicht.’

De cursus bestaat uit demo’s op video. Daarbij krijg je bijbehorende quizzen aangeboden waarin je je kennis van de materie kunt toetsen voordat je verder gaat. Ook krijg je als huiswerk het schrijven of opnemen van je muzikale ideeën voor liedjes. Op dit huiswerk krijg je bij wijze van peer review (dus van je medecursisten) feedback.

Je kunt ervoor kiezen om in de cursus aan je eigen muziek te werken. In andere gevallen kun je gebruik maken van de in de cursus verstrekte muziekloops.

Ben je een beginnend of gevorderd liedschrijver?

Deze cursus is geschikt voor iedereen, met of zonder ervaring in het schrijven van eigen liedjes. Ook als je helemaal geen ervaring hebt met het zelfs schrijven van songs.

Als je een beginner bent, leer je in deze cursus op een doelmatige en doeltreffende manier je ideeën ne emoties te vangen in je eigen liederen en liedjes.

Beschik je al over enige of veel ervaring in het schrijven van je eigen liederen, dan leer je op een bewustere manier omgaan met de verschillende aspecten van het liedschrijven. Mogelijk ontdek je aspecten die je eerder niet had opgemerkt.

In deze cursus leer je om tegelijkertijd aan de melodie en aan de tekst van je lied te werken.

Moet je noten kunnen lezen of een muziekinstrument bespelen?

Voor deze cursus hoef je geen noten te kunnen lezen. Ook hoef je geen muziek instrument te kunnen spelen.

Maar het is natuurlijk wel fijn als je jezelf kunt begeleiden op je eigen instrument, ongeacht of dit een piano, keyboard, een gitaar, harp, accordeon of ander akkoordinstrument is. Dan kun je namelijk op je eigen instrument het resultaat van het huiswerk laten horen.

Speel je (nog) geen muziekinstrument, dan kun je toch aan deze cursus deelnemen. In deze cursus Songwriting kun je namelijk gebruik maken van een aantal muzikale loops. Je hoeft dan alleen maar jouw melodie over de loops heen te zingen.

Feedback van je medecursisten op je zelf geschreven songs

Als huiswerk kun je je songteksten of delen daarvan en/of de melodie uploaden en delen met de andere cursisten. Bedenk dat het resultaat niet fraai afgewerkt hoeft te zijn. De cursus is namelijk niet gericht op het geven van een concert, maar op het leren schrijven van liedjes. Daarbij is het vooral ook belangrijk dat je er plezier in hebt.

Bijzonderheden van de cursus Songwriting

Tijdens de cursus wordt je af en toe gevraagd om voorbeelden van je liedideeën op te nemen. Dat kun je doen met de ingebouwde microfoon van je computer of laptop of met een externe microfoon. Verder kun je gebruik maken van elementaire recording software zoals het gratis Audacity. Daarmee kun je jezelf opnemen. Het resultaat van je opname kun je opslaan in mp3-formaat mits je in Audacity de add-on LAME MP3-encoder hebt geïnstalleerd.

Houd rekening met zes tot acht uur huiswerk per week.

Meer over Pat Pattison

Pat Pattison is docent aan het Berklee College of Music. Verder is hij de auteur van verschillende online cursussen op het gebied van songwriting. Als een van de reguliere online vervolgcursussen aan deze muziekopleiding kun je kiezen voor bijvoorbeeld op het gebied van het schrijven van liedteksten of poëzie (‘lyric writing’): Tools and StrategiesWriting from the Title; en Writing Lyrics to Music. Op het gebied van creatief schrijven (‘creative writing’) geeft hij de cursussen Poetry en Finding Your Voice. Deze cursussen worden vier keer per jaar gehouden en staan open voor studenten van over de hele wereld.

Pat Pattison heeft ook vier boeken geschreven over het schrijven van liedjes te weten: Songwriting without Boundaries, Writing Better Lyrics, The Essential Guide to Lyric Form and Structure en The Essential Guide to Rhyming. Deze boeken kun je bijvoorbeeld bestellen via bol.com of amazon.

Daarnaast heeft hij voor verschillende bladen en blogs meer dan vijftig artikelen over deze onderwerpen geschreven. Ook geeft hij over de hele wereld clinics voor liedschrijvers.

Meer boeken over songwriting

Wil je meer weten over de techniek van het zelf schrijven van liedjes? Bij bol.com kun je een aantal boeken over songwriting (bol.com) bestellen.

Cursus Zang

En als je via afstandsonderwijs beter wilt leren zingen, kun je bijvoorbeeld denken aan een NTI-cursus zang.

Schriftelijke en online cursussen gitaar spelen

Wat is er leuker dan jezelf tijdens het zingen van je eigen liedjes te begeleiden op de gitaar? Als naar de muziekschool gaan geen optie voor je is, heb je misschien iets aan de volgende cursussen van bekende onderwijsinstellingen.

  • LOI-cursus gitaar spelen of LOI-cursus basgitaar spelen
  • NHA-cursus gitaar spelen
  • NTI-cursus gitaar spelen met o.a. afzonderlijke cursussen voor beginners en gevorderden op de gitaar

Dossiers muziek en online cursussen

Dit artikel maakt deel uit van het dossier Songwriting en van het dossier online cursussen met open access. Andere artikelen over het zelf leren schrijven van liederen en ballades zijn onder meer Songwriting: wat heb je nodig voor het begin? en Tips voor het schrijven van Engelse songs.

Bron

Songwriting; Pat Pattison (Berklee College of Music); Coursera; https://www.coursera.org/course/songwriting