Categorieën
Componisten

Het eenzame kind Johann Sebastian Bach: gesnapt bij het stiekem overschrijven van een muziekboek

De kinderjaren van Johann Sebastian Bach waren bepaald niet gemakkelijk. De tienjarige knaap had stiekem en na veel moeite (zie deel 1 van deze serie verhalen) het mooie muziekboek van zijn oudere broer in handen weten te krijgen. Maar hoe liep de uitvoering van zijn slimme en creatieve plannetje af? Lees verder in dit gedramatiseerde, maar waargebeurde verhaal over een opmerkelijk kind dat gedreven zocht naar manieren om zijn droom waar te kunnen maken.

Het monnikenwerk van het kind Johann Sebastian Bach

Zijn list was geslaagd. Met het boek in zijn armen geklemd, sloop Sebastian de houten trap op, terug naar zijn kamertje. Heel voorzichtig zette hij de ene voet na de andere neer. Als zijn voetstappen maar niet hoorbaar waren. Als er maar geen houten plank onder hem zou kraken. Want als hij gesnapt zou worden… hij moest er niet aan denken.

Toen hij uiteindelijk weer veilig boven op zijn kamertje was, luisterde hij nog even goed om er zeker van te zijn dat hij niemand per ongeluk wakker had gemaakt. Vervolgens ging hij aan een klein tafeltje voor het raam zitten en tuurde bij het licht van de maan naar de pagina’s van het buitgemaakte boek.

Johann Sebastian Bach schrijft bij het licht van de maan een mooi muziekboek over
Johann Sebastian Bach schrijft bij het licht van de maan een mooi muziekboek over

Hij doopte zijn ganzenveer in de inkt en begon opgewekt aan het geduldwerkje van het kopiëren van de muziekstukken uit het boek in zijn muziekschrift. Zo nam hij noot voor noot en maat voor maat over in zijn mooiste handschrift.

Pas toen de stralen van de maan niet meer in zijn kamer schenen, legde Sebastian noodgedwongen zijn ganzenveer neer. Hij verstopte het boek en ruimde alle sporen van zijn werk op. Vermoeid kroop hij in bed en viel al snel in een diepe slaap.

De komende zes maanden zou Sebastian, telkens als het maanlicht hem dat mogelijk maakte, stiekem verder gaan met het noot voor noot overnemen van de muziekstukken. Toen was hij eindelijk klaar met het monnikenwerk. Hij was erg moe, maar tegelijkertijd ook zielsgelukkig dat hij na al die maanden zijn doel had bereikt. Van alle opwinding en vermoeidheid vergat hij zijn gebruikelijke voorzichtigheid. Hij kroop in bed zonder er zelfs maar aan te denken dat hij zijn werk moest verstoppen.

De jonge Johann Sebastian Bach werd betrapt

Zijn ogenblik van onoplettendheid kwam hem duur te staan.

Terwijl de jongen sliep, kwam Christoph zachtjes de slaapkamer binnen. Eerder had hij daar wat geluiden gehoord en wilde er het zijne van weten. Zijn blik viel op de opengeslagen bladmuziek. Met een grote en snelle stap was hij bij de tafel. Sebastian sliep rustig door. Met stijgende verbazing en ergernis bladerde Christoph door de muziek en zag wat zijn broertje had gedaan in de tijd dat hij geacht werd te slapen. Hij voelde boosheid en jaloezie, omdat Sebastian hem te slim af was geweest en zijn wens niet had gerespecteerd.

Hij nam zijn eigen muziekboek en het werk van Sebastian mee en verstopte ze op een geheime plek waar Sebastian ze nooit zou kunnen vinden. Dat zou de jongen leren.

Christoph neemt zijn eigen muziekboek plus het door zijn broertje overgeschreven manuscript mee
Christoph neemt zijn eigen muziekboek plus het door zijn broertje overgeschreven manuscript mee

Christoph pakte zijn eigen muziekboek, maar ook het overgeschreven manuscript van zijn broertje.

Toen Sebastian ontdekte wat zijn grote broer hem had aangedaan, was hij bitter teleurgesteld. Hij smeekte Christoph om hem zijn manuscript terug te geven, maar deze bleef onvermurwbaar.

Sebastian was er het kind niet naar om de moed op te geven. Hij bleef zijn uiterste best doen om meer over muziek te weten te komen. Zijn liefde voor de muziek was zo groot dat niets of niemand hem kon beroven van zijn droom om musicus te worden.

Al was Sebastian nu zijn mooie manuscript kwijt, toch had hij één troost. Al die prachtige muziek die hij zo zorgvuldig had overgeschreven, stond nu ook in zijn geheugen gegrift en bleef daar veilig verborgen voor de boosaardige opwellingen van Christoph. Met deze muziek in zijn hoofd, kon Sebastian de onderdrukking door zijn oudere broer beter verdragen. Zo werd deze muziek in verschillende opzichten voor hem van onschatbare waarde.

Bovenstaand verhaal is een vertaling en vrije bewerking door de redactie van Evendit.nl van Story-lives of Great Musicians van Francis Jameson Rowbotham, te vinden op: http://www.gutenberg.org/ebooks/19748.

Lees verder in deel 3 van dit verhaal.

Johann Sebastian Bach: boeken en cd’s

Wil je meer achtergrondinformatie over deze wereldberoemde componist en zijn muziek? Kijk bijvoorbeeld eens bij de boeken en muziek van Johann Sebastian Bach die je bij bol.com kunt kopen.

Dossier componisten

Dit artikel maakt deel uit van het dossier componisten.