Categorieën
Liedjes en songs schrijven

Tips voor het schrijven van Engelse songs

Misschien ben jij een van die Nederlanders die er heilig van overtuigd zijn dat ze zich beter kunnen uitdrukken in het Engels dan in het Nederlands. Objectief gezien is het de vraag of dat juist is, maar kies je voor het schrijven van liedjes of ballades in de Engelse taal, dan vind je hieronder een aantal praktische tips die je kunnen helpen bij je songwriting.

Een uitgebreid woordenboek Engels voor de juiste termen

Afbeelding van zingende coyote
Wat is er mooier dan het zingen van je eigen lied?

De betere woordenboeken Engels bevatten voorbeeldzinnen, zodat je een beter beeld krijgt van het soort situaties waarin een bepaalde term wordt gebruikt.

Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een uitgebreid woordenboek Nederlands-Engels, bijvoorbeeld Van Dale’s Groot Woordenboek Nederlands-Engels of voor een Engels-Engels woordenboek voor non-native speakers, bijvoorbeeld  Oxford Advanced Dictionary of English of  Collins Cobuild Advanced Dictionary of English.

Woordenboeken helpen je ook vaak aan synoniemen of bijna-synoniemen. Het handige van deze woorden met dezelfde of soortgelijke betekenis is dat ze je keuzemogelijkheden en daarmee het aantal rijmmogelijkheden vergroten of dat ze het mogelijk maken een term te gebruiken die bijvoorbeeld qua klankbeeld, metrum of ritme beter in je lied past.

Engelstalige rijmwoordenboeken

Sommige mensen maken graag gebruik van thesauri voor inspiratie voor het vinden van de juiste termen. Je kunt gebruik maken van een papieren of van een handige digitale. thesaurus

Handige Engelstalige online rijmwoordenboeken

Twee uitgebreide en gratis internetbronnen zijn:

  • Word by letter
  • Rhymezone

Bijna onmisbaar is de site: Word by letter.  Je kunt zoeken op Engelse woorden die eindigen op bepaalde letters. Op deze manier kun je relatief eenvoudig passend eindrijm vinden. Ook kun je erin zoeken op http://www.wordbyletter.com/prefixes_list.php naar Engelse woorden die beginnen op bepaalde letters. Op deze manier kun je op een gemakkelijke manier passend beginrijm vinden.

Een andere handige site is Rhymezone. In dit rijmwoordenboek vind je niet alleen rijmwoorden bijvoorbeeld ook synoniemen en definities.  Bijzonder is dat je naast volrijm (‘perfect rhyme’),  ook kunt kiezen kiezen voor onzuiver rijm (‘imperfect rijm’).

Een combinatiewoordenboek voor het vinden van de juiste constructies

Als Engels niet je moedertaal is, is de kans reëel dat je woorden naast elkaar gebruikt die een native speaker nooit op naast elkaar zou gebruiken. Om dit probleem zoveel mogelijk te voorkomen, kun je gebruik maken van een zogenaamd combinatiewoordenboek. Daarin vind je onder meer vaste verbindingen tussen bepaalde woorden. Denk aan vaste combinaties van bijvoeglijke naamwoorden en zelfstandige naamwoorden of tussen zelfstandige naamwoorden en werkwoorden.

Om een voorbeeld te geven (ontleend aan Oxford Collocations dictionary for students of English). Engelstaligen zouden telkens kiezen voor de vaste combinaties ‘strong wind’ en ‘heavy rain’, maar nooit voor combinaties als  ‘heavy wind’ en ‘strong rain’. De meeste mensen zullen begrijpen wat je bedoelt als je  dergelijke ‘on-Engelse’ combinaties gebruikt, maar het is geen normaal en natuurlijk Engels en je loopt het risico dat mensen je kreupele Engels zullen bekritiseren.

Combinatiewoordenboeken zijn naslagwerken die je uitstekende  diensten kunnen bewijzen als je je Engelse teksten op een hoger niveau wilt brengen.

Een bekende combinatiewoordenboek dat je bijvoorbeeld via bol.com kunt aanschaffen, is: Oxford Collocations dictionary for students of English; uitgegeven door Oxford University Press

Er zijn nog veel meer dergelijke boeken over gebruikelijke woordcombinaties, bijvoorbeeld boeken met English collocations

Woordenboeken met Engelstalige spreekwoorden en gezegden

Er  bestaan diverse Engelstalige woordenboeken met spreekwoorden en gezegden.

Je kunt je bij het schrijven van de tekst van je lied laten inspireren door dergelijke doorgaans kleurrijke en tot de verbeelding sprekende uitdrukkingen. Overigens, een min of meer letterlijke vertaling van een dergelijke uitdrukking levert in de Nederlandse taal vaak een unieke beeldspraak op.
Bij onder meer bol.com vind je een  aantal boeken met Engelse spreekwoorden en Engels idioom.

Als je je kennis van het Engels wilt opfrissen of verbeteren

Als je je praktische kennis van het Engels wilt vergroten zonder te moeten studeren op droge grammatica of vocabulaire, kun je denken aan boeken op het gebied van English Usage

Wil je je Engels op een systematische manier aanpakken, dan is wellicht een cursus Engels voor jou geschikt. Denk dan bijvoorbeeld aan schriftelijke en online taalcursussen zoals die van de LOI, NHA of het NTI.

Zet de puntjes op de i

Hoe goed je Engels ook is, de kans blijft groot dat native speakers er direct fouten of ongebruikelijke constructies in zien. Als je professioneel wilt overkomen, doe je er goed aan samen met een native speaker naar je Engelse tekst te kijken.

MOOC-cursus Songwriting

Als je Engels goed genoeg is om er liedjes in te schrijven, is het volgen van de online-cursus Songwriting een echte aanrader. In deze Engelstalige cursus van zes weken lang leg je een stevige basis voor verdere ontwikkeling op het gebied van het schrijven van liedjes.

Schriftelijk of online gitaar, piano of keyboard leren spelen

Je eigen liedjes maken wordt nog boeiender als je jezelf tijdens het zingen kunt begeleiden op gitaar of keyboard. Wist je al dat je bij de bekende cursusinstituten zoals de LOI, de NHA en de NTI  Nederlandstalige schriftelijke en online cursussen gitaar, piano of keyboard en zelfs zang kunt volgen?

Dossier Songwriting

Dit artikel maakt deel uit van het dossier Songwriting. Andere artikelen die deel uit maken van dit dossier zijn bijvoorbeeld Songwriting: wat heb je minimaal nodig voor het begin? en de MOOC-cursus Songwriting (review).