Categorieën
Musiceren algemeen

Hoe leer je een muziekstuk beter kennen?

Hoe kom je meer te weten over de muziek die je jezelf eigen wilt maken?

Voordat je gaat oefenen, kijk je natuurlijk eerst uitgebreid naar de structuur van het stuk. Op deze manier krijg je een eerste beeld van de muziek die je tot klinken wilt brengen. Daarnaast is het zinvol  om informatie over de achtergrond van het muziekstuk, de periode van ontstaan en iets over het leven en/of de inzichten van de componist op te zoeken.

Het gaat dus om:

De structuur van de muziek

Foto van bladmuziek; bron: www.photos-public-domain.com
Voorbeeld van bladmuziek

Kijk je naar de opbouw van een stuk bladmuziek, dan kijk je in eerste instantie naar aspecten als de manier waarop de melodie is opgebouwd. Gaat het om een thema en herhalingen en variaties daarop?  Als het gaat om een stuk voor meer muziekinstrumenten: zijn de stemmen even belangrijk (en is er dus vaak sprake van een tegenmelodie of een wisseling van de stem die de melodie of de begeleiding heeft?) Of heeft een stem de melodie en vormen de andere instrumenten de ondersteuning daarvan?

Let in dit kader onder meer op:

 • de toonsoort of toonsoorten.  Staat het stuk in majeur of in mineur? En als het in mineur staat, gaat het dan om de oorspronkelijke, harmonische of de melodische mineur? Welke toonsoorten kom je achtereenvolgens tegen?
 • de akkoorden  Welke akkoorden worden het meest gebruikt? Zie je iets opmerkelijks in de akkoordvolgorde?
 • de maatsoort of maatsoorten. Is de maatsoort samengesteld of niet samengesteld? En regelmatig of onregelmatig? Wisselt de maatsoort in de loop van het stuk?
 • de uitvoeringsaanwijzingen.
  • Denk bijvoorbeeld aan de tempi. Welke aanduidingen van de door de componist bedoelde snelheid zie je?
  • Maar ook aan de dynamiek, dus wanneer is het de bedoeling dat je luid speelt en wanneer zacht en wanneer er tussenin?
  • Zie je aanwijzingen voor de articulatie (zoals legato of staccato)?
  • Vind je karakteraanduidingen zoals gracioso of animato?
  • Kijk naar aanduidingen voor eventuele herhalingen.
  • Staan er bepaalde versieringen in het stuk?
  • Enzovoorts.
 • de ritmische en melodische vormen. Welke motieven en motiefjes zie je telkens terugkomen? Wat valt je eraan op?

De achtergrond van het muziekstuk

Als je muzikale ambities verdergaan dan het spelen van de juiste nootjes op het juiste moment, is het handig je te verdiepen in de achtergrond van de in te studeren bladmuziek.

 • Wat kun je zeggen over de aard van het stuk? Is het bijvoorbeeld een mars, een wals of een nocturne?
 • Uit welke stijlperiode dateert het muziekstuk? Is het stuk bijvoorbeeld geschreven in de Renaissance, de barok of in de twintigste eeuw?
 • Heb je informatie over het leven van de  componist of over diens opvattingen die jou helpt om het stuk beter te begrijpen?

Dossier Muziek algemeen

Dit artikel maakt deel uit van het dossier muziek algemeen.