Categorieën
Componisten

Wolfgang Amadeus Mozart: het begin van zijn muziek

Reeds als kleuter leerde Wolfgang Amadeus Mozart niet alleen klavecimbel spelen, maar ook viool. Zo klein als hij was, probeerde hij al zijn eerste composities op papier te zetten. Net als de meeste andere jonge kinderen was hij ondeugend en innemend tegelijk. Maar het kind Mozart nam de muziek wel heel ernstig en er was niets wat hij liever deed dan zelf muziek te maken. Het jochie was vol zelfvertrouwen als het om muziek ging en overschatte soms zijn eigen kunnen. Lees de gedramatiseerde waargebeurde wederwaardigheden van de buitengewoon muzikale kleuter Wolfgang Amadeus Mozart.

Lees het gedramatiseerde, maar waargebeurde verhaal over de kinderjaren van Mozart.

Mozarts kennismaking met muziek

Marianne Mozart was vijf jaar oud toen haar broertje Wolfgang Amadeus werd geboren op 27 januari 1756. Het meisje was bijzonder muzikaal. Toen zij zeven jaar was, besloot haar vader, de musicus Leopold Mozart, om haar klavecimbel te leren spelen.

Als haar broertje Wolfgang in de gaten had dat Marianne weer muziekles van hun vader kreeg, gooide hij zijn speelgoed op de grond en rende naar het klavecimbel. Daar luisterde hij dan aandachtig naar alles wat zijn vader met zijn zus speelde en besprak.

Soms kroop de kleine Wolfgang zelf even achter het klavecimbel en probeerde daarop eenvoudige akkoorden te ontdekken. Hij sloeg deze akkoorden telkens opnieuw aan en had daar het grootste plezier in.

Mozarts eerste muzieklessen

Vader Leopold zag de enthousiaste pogingen van zijn zoontje om zelf muziek te maken een tijdje aan en besloot vervolgens om Wolfgang, gewoon voor de aardigheid, ook wat muziekles te geven. Maar al snel begreep de vader dat het de jongen ernst was. Daarom besloot hij diens lessen op een serieuze manier aan te pakken.

Marianne bezat een muziekboekje waarin haar vader Leopold eenvoudige muziekstukjes voor haar opschreef. Binnen de kortste keren schreef haar vader ook soortgelijke stukjes muziek in dat boekje voor Wolfgang. De jongen was verrukt en kon er maar geen genoeg van krijgen.

Mozarts eerste pogingen tot een compositie

Reeds als kleuter begon Wolfgang zijn eigen, kleine composities in dat Mariannes muziekboekje te schrijven. In die tijd was zijn inzicht in het componeren groter dan de vaardigheid van zijn vingertjes om zijn muzikale ideeën tot uitdrukking te brengen.

Wolfgang Amadeus Mozart had een extreem gevoelig gehoor

Pentekening van de jonge Mozart op de viool, zijn zus Marianne die zingt en hun vader die hen begeleidt
Vader Leopold Mozart maakt samen met de kleine Wolfgang en diens oudere zus muziek

De jonge Wolfgang had extreem gevoelige oren. Aanvankelijk dacht zijn vader Leopold Mozart dat de sterke afkeer van zijn zoon voor harde geluiden slechts een kwestie van de kinderlijke inbeelding van een kleuter was. Daarom liet hij zijn vriend en musicus Schachtner diens trompet maar eens krachtig in de richting van Wolfgang blazen. Reeds het volgende ogenblik had Leopold daarvan al spijt: de jongen viel bijna flauw.

Een wonderkind vol zelfvertrouwen op muziekgebied

Het talent van de jonge Mozart om zich muziek eigen te maken zonder die muziek eerst uitgebreid in te studeren, leek van bovennatuurlijke aard.
Op een dag, toen Wolfgang pas vier jaar was, wilden zijn vader en diens vriend Herr Schachtner samen met Herr Wentzl een reeks van zes door Wentzl gecomponeerde trio’s gaan spelen.

‘Mag ik de tweede vioolpartij spelen?’, vroeg Wolfgang, die nog maar kort tevoren zijn eerste vioolles had gehad.

‘Wolfgang, toch! Hoe kun je dat nu vragen? Zo ver ben je toch bij lange na nog niet! Je hebt pas enkele lessen op de viool achter de rug. Nee, zoonlief, dat is echt uitgesloten.’

‘Ik kan het echt, papa. Heus waar. Die tweede vioolpartij is helemaal niet moeilijk. Toe nou, alstublieft?’ Hij keek zijn vader, Herr Schachtner en Herr Wentzl een voor een indringend aan.

‘Kom maar naast mij zitten’, stelde Herr Schachtner voor. ‘En doe mij dan maar na met je strijkstok en viool als ik de tweede vioolpartij speel.’

Vader Leopold voegde daaraan toe: ‘Maar, Wolfgang, denk eraan, je mag daarbij natuurlijk geen enkel geluid maken. Daarmee zou je de kostelijke muziek bederven. Dus houd je maar heel stil.’

De drie volwassen mannen begonnen het trio te spelen. Al snel hoorde Herr Schachtner zuivere en welluidende klanken uit de viool van de jongen komen. De onverbeterlijke Wolfgang was toch de tweede partij in het echt gaan spelen. En nota bene ook nog op de juiste manier!

Herr Schachtner hield op met strijken en gunde de knaap dat deze voor de rest van het stuk de tweede vioolpartij in zijn eentje voor zijn rekening nam. Als beloning voor zijn mooie prestatie mocht Wolfgang ook de tweede vioolpartij van de andere delen van het trio bezetten.

Overmoedig door het succes stelde Wolfgang voor om nu de partij van de eerste viool te spelen. Alle drie de mannen barstten in gelach uit.

Wolfgang keek geschokt.

‘Ach, laat hem maar proberen’, zei Herr Schachtner. ‘Dan merkt hij vanzelf wel waar zijn grenzen liggen.’

De jonge Mozart pakte zijn viool en begon aan de ingewikkelde partij. Nu maakte hij de ene fout na de andere in zijn vioolspel. De partij van de eerste viool was ook voor dit wonderkind al te hoog gegrepen. Enkele keren stond Wolfgang op het punt om de ongelijke strijd met de bladmuziek op te geven, maar hij zette toch door totdat het stuk uit was. Hij was het soort koppige kind dat net zo lang doorging, totdat hij had bereikt wat hij wilde.

Een leven voor de muziek

Als klein kind was Wolfgang vaak kinderlijk vrolijk, maar hij kon ook heel ernstig zijn. Maar het opvallendst van alles was zijn volwassen liefde voor de muziek. Dit alles bezorgde zijn familie en anderen de angst dat hij zijn kinderjaren niet zou overleven.
Muziek was alles voor de jonge Mozart. Hij had zelfs geen enkele belangstelling voor speelgoed, tenzij hij er muziek mee kon maken! En dat voor een kleuter!

Lees verder in deel 2.

Bovenstaand verhaal is een vertaling en vrije bewerking door de redactie van Evendit.nl van Story-lives of Great Musicians van Francis Jameson Rowbotham, te vinden op: http://www.gutenberg.org/ebooks/19748.

Wolfgang Amadeus Mozart: boeken en cd’s

Wil je meer achtergrondinformatie over deze wereldberoemde componist en zijn muziek? Kijk bijvoorbeeld eens bij de boeken en muziek die je bij bol.com over Mozart kunt kopen.

Dossier componisten

Dit artikel maakt deel uit van het dossier componisten.