Categorieën
Zang

Symboliek van de christelijke spirituals

De christelijke spirituals worden tegenwoordig graag door grote groepen mensen gezongen. Deze liederen zijn in hele westerse wereld populair bij zowel zwarte als blanke christenen als bij buitenkerkelijken Deze spirituals ontstonden bijna twee eeuwen geleden onder de zwarte, uit Afrika weggevoerde slaven van Noord-Amerika. Welke symboliek schuilt er achter deze spirituals?

afbeelding van koor dat tijdens het zingen van spirituals de handen omhoog heft
Spirituals zingen met geheven handen

Dit artikel bestaat uit de volgende paragrafen.

Beelden van de christelijke spirituals

Aan de ene kant vertellen de spirituals over christelijke idealen. Aan de andere kant staat het zware leven van de zwarte slaven in Amerika centraal. De spirituals zijn de liederen van de onderdrukte mens die zijn hoop vestigt op verlossing door zijn God.

Vooral de beelden van het Oude Testament hebben een plaats in de spirituals gevonden. De slaven konden zich identificeren met het ‘uitverkoren volk van Israël’ dat door Mozes uit zijn ballingschap in Egypte werd bevrijd en dit hielp hen hopen dat ook zijzelf uit de slavernij werden bevrijd. Denk bijvoorbeeld aan het lied Go Down Moses, waarvan de eerste regel luidt: When Israel was in Egypt’s land, Let my people go.

And He Never Said a Mumbling Word (En hij sprak geen enkel woord)

Ook konden ze zich goed inleven in de lijdensgeschiedenis van Jezus, maar dan werd de nadruk niet gelegd op het lijden, maar op het doorstaan ervan, bijvoorbeeld in de song And He Never Said a Mumbling Word (ook bekend onder de titel: They Hung Him on a Cross.

Dit lied, komt evenals de meeste andere spirituals voor in verschillende varianten en met verschillende coupletten. In onderstaande variant is het dialect gestandaardiseerd (zo is van ‘mumbalin’ de standaardvorm ‘mumbling’ gemaakt).

De zingbare, vrije vertaling is van de hand van de redactie van evendit.nl. Tussen elk van de coupletten komt het refrein:

‘Oh, they whipped Him up the hill, and he never said a mumbling word, not a word, not a word, not a word.
O, ze sloegen hem de heuvel op en hij sprak geen enkel woord, niet één woord, niet één woord, niet één woord.

Refrein: And he never said a mumbling word, not a word, not a word, not a word.
Refrein: En hij sprak geen enkel woord, niet één woord, niet één woord, niet één woord.

They crucified my Lord, and he never said a mumbling word.They crucified my Lord. (refrein)
Ze kruisigden mijn Heer en hij sprak geen enkel woord. Ze kruisigden mijn Heer. (refrein)
Refr.

They nailed him to a tree, and he never said a mumbling word. They nailed him to a tree.
Ze sloegen hem aan ’t kruis en hij sprak geen enkel woord. Ze kruisigden mijn Heer. (refrein)

They pierced him in the side, and he never said a mumbling word. They pierced him in the side. (refrein)
Ze staken hem in de zij en hij sprak geen enkel woord.Ze staken hem in de zij. (refrein)

The blood came streaming down, and he never said a mumbling word.The blood came streaming down. (refrein)
Het bloed dat spoot eruit en hij sprak geen enkel woord. Het bloed dat spoot eruit. (refrein)

He bowed his head and died, and he never said a mumbling word. He bowed his head and died. (refrein)
Hij boog zijn hoofd en stierf en hij sprak geen enkel woord.Hij boog zijn hoofd en stierf. (refrein)

Ride on King Jesus! No man can hinder Him

Terwijl er relatief weinig belangstelling was voor het arme en hulpeloze kindje Jezus, gingen de harten van de zwarten uit naar de triomf van Koning Jezus: Ride on King Jesus! No man can hinder Him.

Bijvoorbeeld:

Ride on King Jesus! No man can hinder Him.
Ride on King Jesus! No man can hinder Him.

Jesus rides on a milk white horse. No man can hinder Him.
The river Jordan he did cross. No man can hinder Him.

If you want to find your way to God. No man can hinder thee.
The gospel highway must be trod. No man can hinder thee.

I was young when I begun. No man can hinder me.
But now my race is almost run. No man can hinder me.

When I get to Heaven gonna wear a robe. No man can hinder me.
Gonna see King Jesus sitting on the throne. No man can hinder me.

Gonna walk over those streets of gold. No man can hinder me.
Going to a land where I’ll never grow old.

Daarin luidt de telkens terugkerende zin, afhankelijk van de variant, en soms afhankelijk van het couplet:
‘No man can hinder Him’ of
‘No man can hinder me’ of
‘No man can hinder thee.

Bovenstaande versie is samengesteld uit diverse bronnen.

Sometimes I Feel Like a Motherless Child

Het grote verdriet dat uit sommige christelijke spirituals spreekt, heeft niet alleen te maken met de harde leefomstandigheden van de slaven op de plantages, maar ook met het rouwen van nabestaanden over hun vele familieleden die omkwamen tijdens de barre tocht overzee. In de overvolle schepen waarin de slaven uit Afrika naar Amerika werden gebracht, lieten duizenden mensen het leven. Vandaar de vele liederen over moederloze kinderen en verweesde ouders. Bijvoorbeeld: Sometimes I Feel Like a Motherless Child.

Melodie en tekst couplet uit 1899 van Sometimes I Feel Like a Motherless Child
Sometimes I Feel Like a Motherless Child van William Barton (1899)

Hiernaast een eerste couplet versie uit 1899:

Sometimes I feel like a motherless child(3x)
A long way from home (2x)
True believer
A long way from home (2x)

Sometimes I feel like I’m almost gone (3x)
Way up in de heavenly land (2x)
True believer
Way up in de heavenly land (2x)

Sometimes I feel like a motherless child (3x)
A long way from home (2x)
True believer
There’s praying everywhere (2x)

(gebaseerd op: American Negro Spirituals van J.W. Johnson en J.R. Johnson (1926) en te vinden op: http://www.negrospirituals.com/songs/sometimes_i_fell.htm

Schuilen er verborgen boodschappen in de spirituals?

De deskundigen op dit terrein zijn het er nog altijd niet over eens of de spirituals nu wel of geen verborgen boodschappen bevatten. Een aantal van hen denkt dat het om legendes of andere folklore gaat.

Neem nu bijvoorbeeld: The Gospel Train is Coming. De veronderstelling van sommigen was dat de regel Now the Gospel train’s at hand, be in time, be in time in wezen een verkapte boodschap was om andere slaven erop te attenderen dat er een groep bezig was om een vlucht met de Underground Railroad naar het noorden voor te bereiden. Immers, in het noorden was de slavernij reeds was afgeschaft).

De Underground Railroad was een netwerk van geheime routes en safe houses (een soort onderduikadressen) die door de zwarte slaven in Amerika werden gebruikt om te vluchten naar andere Amerikaanse staten waar de slavernij al was afgeschaft of naar Canada.

Gezien de verwijzingen naar de Bijbel zou de slavenhouder bij het horen van de spiritual waarschijnlijk geen onraad ruiken, maar vermoeden dat de slaven gewoon om religieuze redenen aan het zingen waren.

Signal songs? The Gospel Train is Coming

Een spiritual als The Gospel Train is Coming zou dan een van de zogenaamde ‘signal songs ‘ zijn. In ‘signal songs’ werd aangegeven dat er een bepaalde gebeurtenis op handen was. In dit geval dus een aangekondigde vlucht. Ook van dit lied bestaat een aantal verschillende versies en een groot aantal verschillende coupletten.

Hier volgt een van de versies van het eerste couplet.

The Gospel train’s coming, I hear it just at hand.
I hear the car wheels rumbling and rolling through the land.
Get on board, get on board. There’s room for many more
There’s room for many a more.

Map songs? Follow the Drinking Gourd

Een ander soort spiritual met een verborgen boodschap zou een ‘map song’ zijn. Map songs waren liederen met bedekte aanwijzingen om de juiste vluchtroute te vinden. Een van die songs heeft als titel Follow the Drinking Gourd.

De ‘drinking gourd’ is een populaire benaming voor het sterrenbeeld Grote Beer. Volgens de legende konden de slaven de route naar het vrije noorden vinden door het sterrenbeeld de Grote Beer te zoeken en die te volgen in de richting van de Poolster.

Overigens waren er ook wel liederen van deze slaven waarin de draak werd gestoken met de leefwereld van de slaven en de slavenhouders of die in bedekte bewoordingen pleitten voor de afschaffing van de slavernij.

Hoe het ook zij, spirituals zijn ongeacht hun vroegere betekenissen niet meer weg te denken in de liederen die nog altijd graag door mensen van verschillende afkomst en overtuiging worden gezongen.

Een eerdere versie van dit artikel werd op 30 augustus 2012 door de auteur, Manon Troppo, gepubliceerd op Infonu.nl onder de titel: ‘Spirituals symboliek en geheime boodschappen’.

Dossier zang

Dit artikel maakt deel uit van het dossier zang. Kijk bijvoorbeeld ook eens in het artikel Spirituals: zingen om de hoop levend te houden of als verdekt protest? of Afrikaanse invloeden in christelijke spirituals en gospel songs.

Bronnen